Machiel

van Hoek


Editor, Documentairemaker, Editor, Documentairemaker, Editor, Documentairemaker, Editor, Documentairemaker, Editor, Documentairemaker,

Portfolio:

Over mij:


machiel_vanhoek@hotmail.com
+316 24 95 31 20
Instagram
Linkedin

©2022 Machiel van Hoek

Hoe zullen wij ons troosten.

2022,

Een tableau vivant documentaire waarin herbestemde kerken laten zien hoe de ontzuiling de maatschappij in verwarring heeft gebracht, en roept de vraag op hoe wij verder moeten nu vaste referntie kaders geen gegeven meer zijn.

Trailer:

We ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? De zoektocht naar zingeving is de fundamentele uitdaging voor de hedendaagse mens. We leven in een al maar versnellende tijd die gekenmerkt wordt door individualisme, maar waar kunnen we nog soelaas vinden, in deze onttoverde wereld die getekend door zinloosheid en leegte?

De tragikomische afstudeer documentaire "Hoe zullen wij ons troosten." onderzoekt de mens in omgang met de leegte van het bestaan.  Met herbestemde kerken als theater, en alledaagse gebeurtenissen als toneelstuk, nemen we een stap terug en observeren we met een weide blik, de eindeloze menselijke zoektocht naar troost.

Medemogelijk gemaakt door: Chasse cultuurfonds
Een link naar het project is beschikbaar op aanvraag